Crnogorsko udruženje za medicinsku informatiku

Podrška razvoju multidisciplinarnih oblasti medicinske informatike u Crnoj Gori

Kontaktirajte nas

O nama

Ciljevi osnivanja su:

 • međusobno povezivanje članova Udruženja sa zadatkom rada na unapređenju medicinske informatike u Crnoj Gori
 • podrška razvoju multidisciplinarnih oblasti medicinske informatike u Crnoj Gori
 • promocija i podrška razvoju visokih standarda implementacije medicinske informatike
 • podrška razvoju i uvođenju novih tehnologija u zdravstveni sistem Crne Gore
 • podrška razvoju inovacija i istraživanja u multidisciplinarnoj oblasti medicinske informatike
 • promocija i podrška razvoju visokih standarda u obrazovanju u multidisciplinarnim oblastima medicinske informatike
 • zaštita intelektualne svojine i autorskih prava u multidisciplinarnim oblastima medicinske informatike
 • unapređenje međunarodne naučno-tehnološke saradnje u multidisciplinarnim oblastima medicinske informatike
 • promocija multidisciplinarnih oblasti medicinske informatike, povećanje nivoa svijesti među građanima i svim akterima uključenim u multidisciplinarne oblasti medicinske informatike
 • edukacija u multidisciplinarnim oblastima medicinske informatike
 • realizacija projekata tehnološkog, promotivnog, edukativnog i naučnog tipa
 • promocija principa održivog razvoja
 • učešće u razvoju zakonskih, tehničkih propisa i normativa u multidisciplinarnim oblastima medicinske informatike
 • otvorenost za saradnju sa svim institucijama u na nacionalnom nivou o svim pitanjima vezanih za zdravstveni sistem

Aktivnosti

USKORO - Istraživanje o korištenju informacionih tehnologija u medicini, percepcija studenata medicine u Crnoj Gori

Crnogorsko udruženje za medicinsku informatiku priprema istraživanje o korištenju informacionih tehnologija u medicini, percepcija studenata medicine u Crnoj Gori

XVI Ljetnja škola nauke

Ljetnja škola nauke se tradicionalno, već šesnaesti put, organizuje na Ivanovim Koritima od 10. do 15. avgusta 2023. godine. link

Istraživanje postojećeg statusa mladih naučnika i istraživača

Centar mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti: sprovodi istraživanja o postojećem statusu mladih naučnika i istraživača. Link za anketu:link

“Wellbeing as a travel trend”

Konferencija “Wellbeing as a travel trend” održaće se 09.06.2022., Hotel Maestral, Budva; Panel: Savremena medicina – IT poboljšane perspektive

Prva nacionalna konferencija iz oblasti medicinske informatike

Crnogorsko udruženje za medicinsku informatiku organizuje Prvu nacionalnu konferenciju iz oblasti medicinske informatike. Konferencija će se održati 12. maja 2022. godine, Hotel Hilton, Podgorica, Crna Gora