Članovi

Prof.dr Ivana Ognjanović

Univerzitet Donja Gorica
Medicinska informatika, Oblast: AI

Prof. Ognjanović je jedna od pionira edukacije medicinske informatike u Crnoj Gori. Koordinirala je Erasmus+ projekat „Unapređenje studijskih programa u oblasti javnog zdravlja, menadžmenta i ekonomije u zdravtsvu i medicinske informatike u Crnoj Gori (PH-ELIM)“ koji je rezultirao ključnim reformama u stvaranju medicinske informatičke profesije u Crnoj Gori. Aktivno učestvuje i implementaciji velikog broja nacionalnih i mežunarodnih projekata u oblasti medicinske informatike. link
doc.dr Mihailo Vukmirović

Klinički centar Crne Gore
Medicina

Dr Vukmirović је završio Medicinski fakultet, specijalizaciju Interne medicine i užu specijalizaciju iz Kardiologije sa odličnim uspjehom kao prvi student iz klase prije predvidjenog roka. Његова кључна област је poremećaja ritma sa posebnim usmjerenjem na atrijalnu fibrilaciju u vodećim evropskim klinikama kao što je Institut za Kliničku i Eksperimentalnu Medicinu (IKEM) u Pragu gdje je boravio kao stipendista Evropskog udruženja za poremećaje srčanog ritma (EHRA) u kojem se tradicionalno edukuje svake godine.
dr Enisa Žarić

Klinički centar Crne Gore
Medicina

Dr Enisa Žarić, načelnik dnevne bolnice Centra za hematologiju, Kliničkog Centra Crne Gore, specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije. Tokom uže specijalizacije u Kliničkom Centru Srbije (2012/ 2013.), a potom i boravaka u Centru za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze u Aci Badem klinici u Istanbulu-Turska, edukovala se u oblasti transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.
Prof.dr Ramo Šendelj

Univerzitet Donja Gorica
Medicinska informatika, Oblast: Sajber bezbijednost

Prof. Šendelj je rukovodilac katedre za sajber bezjbednost na Univerzitetu Donja Gorica, Crna Gora. Osnovna oblast istraživanja obuhvata razvoj računarskih metoda koje mogu oblikovati brze promjene u sajber okruženju i unaprijediti kako metodološku i tehnološku zaštitu informacija i znanja u digitalnom dobu, tako i unaprijediti prevenciju, zaštitu i reagovanje na sajber napade. Jedno od njegovih srži interesovanja je digitalna zdravstvena zaštita.
Borislavka Golović Kažić, MSc

Institut savremenih tehnologija Crne Gore
Zdravstvena ekonomija

Borislavka Golović Kažić završila je specijalističke i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu-Srbija, smjer Elektronsko poslovanje. Na istom fakultetu je na preddoktorskim studijama. Angažovana je kao istraživač u IMTM-u, implementirajući nekoliko projekata u oblasti digitalizacije (projekat Marie-Kurie, lider za ekonomiju digitalnog zdravstva) kao i zdravstvenu ekonomiju (srednje finansiranje u okviru Erasmus+).
dr Milovan Roganović

Vanredni profesor

Milovan Roganović upisao je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore (studijski program medicina) akademske 2012/13. i diplomirao 2018. godine sa prosečnom ocenom A. Tokom studija dobio je više godišnjih nagrada dekana Medicinskog fakulteta za uspeh tokom studija. Dobitnik je nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Milovan je bio stipendista Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete Crne Gore.
Prof.dr Goran Popivoda

Univerzitet Crne Gore
Medicinska informatika, Oblast: biostatistika

Luka Laković, MSc

Univerzitet Donja Gorica
Medicinska informatika, Oblast: IT menadžment

Luka Laković je PhD student na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica. Osnovne i master studije završio je kao najbolji student. U toku studija radio je u internacionalnoj kompaniji "Coinis" u oblasti internet marketinga, a od studijske 2014/15 godine angažovan je kao saradnik u nastavi na FIST-u. Učesnik je brojnih naučnih konferencija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Njegovo istraživanje fokusirano je na razvoj tehnologija za obradu prirodnih jezika sa akcentom na crnogorski jezik.
Nataša Žugić, MSc

Ministarstvo zdravlja Crne Gore
Menadžment informacijama u zdravstvu

Gospođa Žugić diplomira kao student prve generacije master programa Zdravstveni informacioni menadžment. Njeno ključno iskustvo: 2016. - Ministarstvo zdravlja Crne Gore - načelnik Odjeljenja za zdravstvenu ekonomiju i IT sistem; 2016. - član Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje; 2012. - Osnivač i član Rezidentnog udruženja zdravstvenih radnika Crne Gore; 2011-2016 Ministarstvo zdravlja Crne Gore, savjetnik ministra
Prim. Assistant prof.dr Mensud Grbović

Privatna poliklinika „Vaše zdravlje“
medicina

Od 2015. godine prof.dr Mensud Grbović je primarijus, a stručni saradnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici za predmete Porodična medicina i Medicina rada od 2008. godine. Od 2010. godine imenovan za sudskog vještaka, a od 2019. godine docent Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad. Bio je i zamenik ministra zdravlja u jednom mandatu
dr Milica Daković Tadić

Univerzitet Donja Gorica
Ekonomija u zdravstvu, računovodstvo

Doktorirala je računovodstvo sa 20 godina iskustva u javnom i obrazovnom sektoru u Evropi i na Bliskom istoku. Sertifikovana u ACCA, CIPFA, IPSAS i AFHEA.
Tanja Radusinović

Privredna komora Crne Gore
Inovacije i upravljanje projektima

Tanja Radusinović je rukovodilac Odjeljenja za projekte Privredne komore Crne Gore od 2018. godine do danas. Bila je savetnik predsednika Komore. Bila je koordinator više projekata u vezi sa razvojem eZdravstva u Crnoj Gori.
Nada Rakočević

Privredna komora Crne Gore
Informatika u zdravstvu, oblast: Upravljanje informacionim tehnologijama

Nada Rakočević, obavlja dužnost sekretara Odbora Udruženja za IKT. Zadužena je za praćenje rada ICT sektora, formulisanje strateških ciljeva i predlaganje mjera za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za crnogorske ICT kompanije.
doc.dr Ena Grbović, MSc

Univerzitet Crne Gore
Informacioni menadžment u zdravstvu

doc. Dr Ena Grbović je zaposlena na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Završila je i master akademski studijski program iz oblasti Informacioni menadžment u zdravstvu na Univerzitetu Donja Gorica. Doktorsku disertaciju odbranila na Fakultetu političkih nauka 2021. godine.
dr Vilnerina Ramcilovic

Institut za javno zdravlje
Medicina

Dr Vilnerina Ramčilović je specijalizirala socijalnu medicinu i zaposlena u Institutu za javno zdravlje Crne Gore na poziciji direktorice Centra za za promociju zdravlja. Fokus njenog interesovanja je razvoj novih pristupa zasnovanih na dokazima za poboljšanje zdravlja pojedinaca i osnaživanja zajednice, naročito u oblasti unapređenja zdravlja žena i rodne ravnopravnosti.
Milena Lukšic Đurović, MSc

Univerzitet Mediteran
Lingvista

Milena Lukšić Đurović je viši lektor za engleski jezik. Aktivno je uključena u nekoliko projekata finansiranih od strane EU, uključujući Erasmus+ projekat „ Unapređenje studijskih programa u oblasti javnog zdravlja, menadžmenta i ekonomije u zdravtsvu i medicinske informatike u Crnoj Gori (PH-ELIM) “ sa ključnom ulogom u obezbeđivanju odgovarajućeg rječnika za medicinsku informatiku na nacionalnom nivo.
dr Momilo Bajagić

Javna Ustanova “Komanski most”
Medicina

Momčilo Bajagić je doktor interne medicine sa bogatim radnim iskustvom u hitnoj pomoći više od 13 godina radeći u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Takođe je bio angažovan kao saradnik laborant na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
Slađana Bogavac, MSc

Glavna medicinska sestra, Klinika za neurologiju KCCG
Nursing Informatics

MSc Slađana Bogavac was born in 1987 in Mojkovac, where she finished elementary school. Secondary medical school she finished in Podgorica, and medical college in Nurse School of Faculty of Medicine, University of Montenegro. At the Faculty of Pharmacy and Health of University of Travnik in Bosnia and Herzegovina she defended her master thesis. MSc Bogavac completed additional education in the field of electroencephalography, and since 2017 she is the head nurse at the Neurology Clinic of the Clinical Center of Montenegro. She participates in the implementation of several clinical studies as well as a lecturer in continuing education programs for nurses.